EIGHT AM
is a
BRAND AGENCY

EIGHT AM AGENCY on kansainvälisesti ajatteleva ja toimiva strategiseen brändikonsultointiin keskittynyt yritys, joka kannustaa ajattelemaan isommin ja rohkeammin.

FASHION | DESIGN | LUXURY
EIGHT AM AGENCY
liiketoiminnan vauhdittajana.
E

Autan yrityksiä kasvattamaan brändin suorituskykyä, saavuttamaan tavoitteensa tunnistamalla uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen sekä rakentamaan kansainvälisesti vahvoja brändejä.

”Ulkomailla viettämäni aika on saanut minut arvostamaan suomalaista muoti- ja designosaamista entistä enemmän. Upeita suunnittelijoita, vahvaa osaamista, mielenkiintoisia tuotteita ja kiehtovan omaleimaista designia. Meidän tulee olla ylpeitä taidoistamme ja rohkeasti tähdätä kansainvälisille markkinoille.”

Vetovoimaisen imagon rakentaminen on investointi tulevaisuuteen. Lähestymistapa, joka sovittaa yhteen liiketoimintastrategian ja brändin,  johtaa taloudellisen arvon ja kasvun aikaansaamiseen.

Muuta tapasi ajatella.
M

Nykyisessä, erittäin sisältökyllästetyssä ja epävarmassa maailmassa on haastavaa hahmottaa tulevaisuuden suuntaa. Tavarat tai palvelut eivät enää yksin riitä houkuttelemaan uusia markkinoita tai edes säilyttämään olemassa olevia markkinoita tai asiakkaita. Brändi on voimavara, mikä toimii asiakassuhteen ytimenä ja ohjaa stategioita.

Brändi elää ja reagoi.
B

Ollakseen mielenkiintoinen, brändin tulee elää ja reagoida yhteiskunnan muutoksiin. Autan yritystäsi erottumaan kilpailijoista ja kommunikoimaan tavalla, mikä tekee siitä luotettavan ja ajassa merkityksellisen.

Yrityksen sisällä voi olla haastavaa itse selvittää ja havainnoida brändin nykyistä tilaa. Analysoimalla, tutkimalla ja keskustelemalla selvitän vallitsevan tilanteen ja etsin ne tekijät, joihin vaikuttamalla on mahdollista päästä haluttuun tulokseen. Prosessin aikana ymmärrys brändistä lisääntyy ja yritys saa tärkeää tietoa tekijöistä, mitkä tukevat kasvua.

Tuloksellisuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että brändityön lopputulos on helposti ymmärrettävissä ja hyödynnettävissä kaikilla yrityksen toiminta-alueilla.

Kun brändin identiteetti ja käyttäytyminen tiedostetaan läpi organisaation, helpottaa tämä yrityksen eri yksiköiden toimintaa. Mitä syvempää ja laajempaan ymmärrys on, sitä vahvempana brändi heijastuu asiakkaalle.

Brändi on tärkeämpi kuin tuote.
B

Maailma on täynnä hyviä tuotteita, erottautumiseen tarvitaan jotain, mikä sykähdyttää ja koskettaa. Tarvitaan rohkeutta muuttaa tuotelähtöistä ajattelutapaa.

Brändin tulee merkitä asiakkailleen aina jotain ainutlaatuista. Kestävä ja vahva side asiakkaaseen luodaan henkilökohtaisella, koskettavalla vuoropuhelulla sekä vaikuttamalla tunteiden ja aistien kautta.

Parhaimmillaan brändit keskustelevat alitajuntamme kanssa meidän edes tiedostamatta sitä. Tunnemme vetovoiman, jaamme yhteiset arvot ja lopulta valitsemme brändin, johon uskomme ja pystymme luottamaan.

KOULUTUSPALVELUT
Erottuminen on elinehto.
E

Koulutus sekä henkilökohtainen mentorointi on suunnattu vasta liiketoimintaansa käynnistäville sekä jo asemansa vakiinnuttaneille yrityksille.

Kuinka voittaa kuluttaja puolelleen?

Yrityksen täytyy olla vahvasti kiinni ajassa ja ymmärtää ympäröivää yhteiskuntaa. Autan sinua kertomaan tarinasi ja varmistamaan, että visuaaliset, sanalliset, tyylilliset, eettiset, taktiset ja strategiset elementit ovat yhdenmukaisia ​​ja täsmäävät tuotemerkkisi kanssa.

Koulutus/mentorointi on tukeva paketti yrityksesi toimintaan. Saat brändin johtamiseen konkreettiset keinot, joiden avulla pystyt jatkamaan itse viitoitettuun suuntaan. Osaat hyödyntää brändiä liiketoiminnan tuloksenteossa.

Koulutuspaketin sisältö on muokattavissa yrityksen tarpeiden mukaan.

KYSY LISÄÄ >
Miksi EIGHT AM?
M

Italiassa asuessani minulla oli loistava mahdollisuus tarkkailla Suomea Etelä-Euroopan suunnasta. Italialaisten mielestä Suomi on maana erittäin kiinnostava: meillä on upeaa, omaleimaista designia ja hyvää teknologiaosaamista. Lisäksi meillä on kiehtova tapa toimia, valmistaa ja ajatella sekä tuotteissa ja materiaaleissa hyvä laatu. Pidämme myös lupauksemme, mikä on hyvin tärkeää.

Italiassa huomasin vastaavani yllättävän usein samaan kysymykseen, miksi niin harva suomalainen brändi on edustettuna kansainvälisillä markkinoilla?

Kysymys jäi mieleeni ja siitä nousi halu tehdä omalta osaltani asialle jotain. Yhdistämällä työkokemukseni markkinoinnin parissa sekä tuoreen – suomalaisittain täysin ainutlaatuisen – koulutukseni, voin auttaa yrityksiä rakentamaa vahvempia brändejä sekä siirtymään kansainvälisille markkinoille.

Näkökulmani lähestyä ja kehittää liiketoimintaa on eurooppalaisittain rohkea ja ulospäinsuuntautunut. Tavoitteeni on, että brändisi ja yrityksesi erottuu tavalla, joka on merkityksellinen ja mieleenpainuva.

Ja aamuvirkkuna tietysti EIGHT AM, aikaisin liikkeelle.

Liiketoiminnan vauhdittaja

ANNE ALA-MATTINEN

Master of Luxury Business
// Polimoda, Firenze, Italia

Art Director
// Yli 15 vuotta mainostoimistoissa AD:na, kokemusta suunnittelun eri tasoilla ja eri toimialojen parissa kansainvälisillä markkinoilla

Ota yhteyttä
K

Kun ymmärrämme, mitä olemme ja tiedämme millaisiksi haluamme tulla, pystymme rakentamaan brändiä oikeaan suuntaan.